Obvestilo obiskovalcem in registriranim uporabnikom spletnega portala beletrina digital glede obdelave njihovih osebnih podatkov

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: Beletrina, zavod za založniško dejavnost, Neubergerjeva ulica 30, 1000 Ljubljana, Slovenija, T: 01 200 37 00, E: info@beletrina.si

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO), če je imenovana: ni imenovana

Namen obdelave osebnih podatkov in kategorije osebnih podatkov, ki se obdelujejo za posamezni namen: 

 • OBISKOVALCI spletnega portala: o vas s pomočjo piškotkov zbiramo naslednje kategorije osebnih podatkov: IP naslov (na podlagi vaše privolitve),

 • NEREGISTRIRANI OBISKOVALCI, KI SE NAROČIJO NA NAŠE NOVICE – v kolikor boste na spletni strani portala izpolnili prijavo na naš novičnik, bomo o vas obdelovali e-naslov, ki nam ga boste posredovali za namen prejemanja našega novičnika. Od prejemanja novičnika se lahko kadarkoli odjavite (navodila bodo v vsakem sporočilu). Pravna podlaga: vaša privolitev

 • REGISTRIRANI UPORABNIKI spletnega portala: o vas na podlagi vaše registracije v portal zbiramo naslednje osebne podatke: ime, priimek, geslo, ki je shranjeno v kodirani obliki, uporabniško ime, stalni naslov, kontaktni naslov, elektronski naslov, vašo starost (oz. vašo izjavo, da ste starejši od 18 let) ter podatke o beležijo pa se tudi naročene e-knjige, zvočne knjige, 

Za potrebe lažjega kontaktiranja, vas bomo vprašali tudi za vašo kontaktno telefonsko številko, vendar to ni obvezen podatek (pravna podlaga: privolitev). V kolikor nam je ne boste posredovali, bomo za vzpostavitev stika z vami, uporabili vaš e-naslov, ki ga boste navedli ob registraciji. Morebitna zmanjšana učinkovitost vzpostavljanja stika z vami je breme, ki ga nosite sami.

Na podlagi na podlagi drugega odstavka 226 člena Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom -2) bomo vsem registriranim uporabnikom spletnega portala na e-naslov, ki nam ga boste posredovali ob prijavi, pošiljali tudi naš novičnik. Vsak izvod novičnika vam bo nudil jasno in izrecno možnost, da brezplačno in enostavno zavrnete takšno uporabo svojega elektronskega naslova za namen prejemanja novičnika, takšno uporabo pa lahko zavrnete že na začetku.

V določenih primerih, kot je obramba oz. zaščita naših pravnih interesov (npr. v primeru ko kršite splošne pogoje uporabe spletnega mesta), bomo osebne podatke, ki jih o vas zbiramo, obdelovali na podlagi naših zakonitih interesov. 

 • Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Zgoraj opisane osebne podatke o vas zbiramo primarno na podlagi (aktualnega ali potencialnega – npr. povpraševanje) pogodbenega odnosa z nami (registracija), kar sodi pod točko b prvega odstavka 6 člena Splošne uredbe (GDPR)

  V določenih primerih vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi naših zakonitih interesov, kot npr. zaščita ali uveljavljanje naših pravnih interesov, kar sodi pod točko f prvega odstavka 6 člena DPR.

  Nekatere vaše podatke pa zbiramo tudi na podlagi vaše privolitve, kar sodi pod točko a prvega odstavka 6 člena GDPR.

  Kadar prevzamemo tudi funkcijo uporabe storitev, vaše osebne podatke zbiramo tudi na podlagi posameznih predpisov, ki veljajo za nas, npr. za izpolnjevanje davčnih predpisov.

  Tiste vaše osebne podatke, ki jih zbiramo na podlagi našega aktualnega ali potencialnega pogodbenega sodelovanja (torej tiste osebne podatke ki jih od vas zbiramo, da lahko za vas izvedemo posamezno storitev, ki jo želite videti, ali da vam odgovorimo na povpraševanje o posamezni storitvi, ki jo nudimo), nam morate zagotoviti, sicer vam storitve ne bomo mogli nuditi, niti odgovoriti na vaše povpraševanje.

  Podobno velja za tiste osebne podatke, ki jih od vas zbiramo zaradi izpolnjevanja naših zakonskih obveznosti (to je obveznosti, ki jih moramo izpolniti po zakonu). Tudi v tem primeru naše sodelovanje ne bo mogoče, v kolikor nam ne boste posredovali zahtevanih osebnih podatkov.

  Obrazložitev zakonitih interesov: Upravljavec osebne podatke obdeluje na podlagi svojega zakonitega interesa, za katere si Upravljavec prizadeva, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. Upravljavec pred obdelavo osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa izvede oceno učinka (LIA)

 • Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: 

  Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja:
  Vaše osebne podatke bomo obdelovali zgolj v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego uresničitev teh namenov. 

  Osebne podatke obdelujemo do izpolnitve namena, za katerega so bili zbrani, zlasti, kadar je obdelava osebnih podatkov potrebna zaradi ali v zvezi s sklenjeno pogodbo z nami, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov predpisan z zakonom. V teh primerih vaše osebne podatke hranimo  v skladu z zakonskimi določili. 

  Osebne podatke, ki jih zberemo in nadalje obdelujemo izključno na podlagi vaše privolitve, bomo v primeru preklica privolitve, prenehali obdelovati s preklicem. 

  V kolikor ni s to politiko zasebnosti ali drugimi zakonskimi, podzakonskimi ali internimi akti določeno drugače, se šteje, da je namen obdelave osebnih podatkov dosežen, ko preteče najdaljši zastaralni rok za uveljavljanje ali obrambo zahtevkov iz posameznega dejanskega stanja (splošni zastaralni rok je 5 let, izjemoma so krajši – 1 ali 3 leta, ali daljši – 10 let).

 • Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov: 

  S pisno zahtevo, poslano na naslov Upravljavca ali po e-pošti na naslov info@beletrinadigital.si lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov. O zahtevi posameznika bo upravljavec odločal glede na pravno podlago, ki je bila podlaga za obdelavo posameznega osebnega podatka.

 • Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: Privolitev lahko kadar koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

 • Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate  Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

 • Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki: zbirali bomo podatke o ceni kupljenih artiklov, času in lokaciji nakupov, kar pomeni, da bo uporabnik prejemal oglase in ponudbe, ki bo temeljila na njegovih preteklih nakupih in preferencah. 

  ****

(1) Točka (f) člena 6(1) Splošne uredbe.

(2) Točka (9) člena 4 Splošne uredbe.